แกะรหัส WikiLeaks: ท้ารัฐบาลด้วยประกันชีวิต

สัปดาห์ที่ผ่านมา WikiLeaks ได้เผยแพร่ไฟล์ WikiLeaks Insurance 20130815 ที่มีขนาด 349 GB ซึ่งเป็นไฟล์ที่กุมความลับอันหน้าสะพรึงกลัว ของรัฐบาลในหลายประเทศ และยังมีความลับอีกมากมาย ที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ WikiLeaks ไฟล์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีบิททอร์เรนท์และสามารถดาว์นโหลดได้โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากทุกมุมโลก ทั้งนี้ WikiLeaks ได้เข้ารหัสไฟล์ดังกล่าวด้วยเทคโนโลยี AES-256 โดยรหัสจะถูกเผยแพร่เมื่อเหตุการณ์ที่เลวร้าย ได้เกิดขึ้นกับ WikiLeaks หรือกลุ่มผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นพรรคพวกของ Julian Assange เมื่อนั้นไฟล์ดังกล่าวจะสามารถถูกถอดรหัสได้ และความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผย WikiLeaks Insurance 20130815 จึงเปรียบเสมือนเป็นประกันชีวิตสำหรับ WikiLeaks และพรรคพวกของ Julian Assange ซึ่งเป็นการตักเตือนรัฐบาลต่างๆ มิให้มาดำเนินการอันร้ายกาจกับพวกเขา

หลายเดือนที่ผ่านมา ได้มีข่าวคราวของการเข้าถึงความลับของประชาชน โดยเริ่มต้นจากโครงการปริซึม ที่อ้างโดย Edward Snowden ผู้ซึ่งกำลังลี้ภัยอยู่ในรัสเซีย ว่าเป็นโครงการของรัฐบาลสหรัฐ ที่อาศัยความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก เช่น Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo ฯลฯ ในการเข้าถึงความลับของประชาชน โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 50% ของทั้งโลก สามารถถูกดักฟังได้โดยรัฐบาลสหรัฐ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทข้ามชาติ ที่มีการให้บริการข้ามพรมแดน และอยู่เหนือการควบคุมของรัฐบาลของประเทศต่างๆ

แม้กระทั่งในประเทศไทย ยังได้มีข่าวคราวที่คล้ายกัน เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า Line

ความท้าทายของ WikiLeaks คือการใช้เทคโนโลยี เพื่อที่จะหลบเลี่ยงการปิดกั้นและดักฟังโดยรัฐบาล ไม่ว่าจะของประเทศใดก็ตาม บิททอร์เรนท์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแรกเริ่มของการเผยแพร่ไฟล์ในระบบ Peer-to-Peer การทำงานของบิททอร์เรนท์ คือการเผยแพร่และทำซ้ำไฟล์ WikiLeaks Insurance 20130815 ในชิ้นส่วนต่างๆ ไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หลายร้อยล้านเครื่องที่อยู่ทุกมุมโลก เทคโนโลยีบิททอร์เรนท์จะทำให้ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์สามารถรวบรวมชิ้นส่วนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อมาประกอบเป็นไฟล์เดิม ความโดดเด่นของบิททอร์เรนท์คือการปราศจากจุดเดียวของความล้มเหลว ที่รัฐบาลจะสามารถปิดกั้นได้อย่างง่ายดาย และการที่ไฟล์ดังกล่าวจะมีการเผยแพร่และทำซ้ำอยู่ทุกที่ในอินเทอร์เน็ตตราบเท่าที่ยังคงมีความต้องการไฟล์นี้อยู่

อีกประการหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยี AES-256 ในการเข้ารหัสกับไฟล์ดังกล่าว ถึงแม้ว่าบิททอร์เรนท์จะป้องกันการปิดกั้น แต่ว่า AES-256 จะสามารถป้องกันการดักฟังโดยรัฐบาลได้ การแกะรหัสกับข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย AES-256 หากรัฐบาลทั้งโลกร่วมกันดำเนินการโดยการสุ่มรหัสด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทุกเครื่องในโลก อาจต้องใช้เวลามากกว่า 3 คูณ 10 ยกกำลัง 56 ปี ซึ่งหมายถึงจำนวนปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขสามและตามด้วยศูนย์ 56 หลัก ทั้งนี้อาจถึงที่สิ้นสุดของโลกหรือกระทั่งระบบสุริยจักรวาลก่อนที่ไฟล์ดังกล่าวจะสามารถถูกแกะรหัสได้

ความลับที่อยู่ในไฟล์ WikiLeaks Insurance 20130815 จึงจะยังไม่ถูกเปิดเผยออกมา จนกว่ารหัสที่แท้จริงจะถูกเปิดเผย นั่นก็คือ เมื่อมีการดำเนินการอันร้ายกาจกับ WikiLeaks หรือกลุ่มผู้ก่อตั้ง โดยรัฐบาลต่างๆ

ในอนาคตอันใกล้ ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะมีการนำเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับ WikiLeaks มาใช้ในการสร้าง Social Network ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Line หรือ Facebook แต่สามารถหลบเลี่ยงการปิดกั้นและดักฟังได้ สำหรับผู้ใช้งานทั่วๆไป ถึงแม้ในกรณีสมมุติที่ว่าผู้ให้บริการอย่างเช่น Line, Facebook ฯลฯ จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลก็ตาม บริการดังกล่าวย่อมมีโอกาสที่จะได้รับความนิยม แม้กระทั่งในประเทศไทยที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มจะให้ความสำคัญกับการรักษาความลับส่วนบุคคล ดังเช่นในกรณีของ Line

อย่างไรก็ดีรัฐบาลของหลายประเทศ ได้ออกกฎหมายควบคุมเทคโนโลยีกลุ่มนี้ ตัวอย่างการเข้ารหัสข้อมูล ได้ถูกควบคุมในหลายประเทศ ซึ่งมีตั้งแต่การที่ประชาชนต้องขอใบอนุญาตเพื่อที่จะเข้ารหัสข้อมูล การห้ามประชาชนเข้ารหัสข้อมูลเลย และการที่รัฐบาลต้องสามารถเข้าถึงรหัสของประชาชนได้เมื่อมีเหตุจำเป็น

ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญของไทย มาตรา 36 จะกำหนดให้ประชาชนสามารถสื่อสารถึงกันได้ โดยห้ามการปิดกั้นและดักฟัง แต่มาตราดังกล่าวยังมีข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากเปรียบกับกฎหมายไทย พฤติกรรมของ WikiLeaks จึงอาจเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐ รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงอาจมีอำนาจทางกฎหมายที่จะปิดกั้นและดักฟังการสื่อสารของ WikiLeaks การใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำประกันชีวิตดังกล่าว จึงเป็นอาวุธที่สำคัญสำหรับ WikiLeaks ในการต่อสู้กับรัฐบาล

เรื่องราวที่เกี่ยวกับความลับ ไม่ว่าจะเป็นความลับของรัฐบาล หรือความลับส่วนบุคคลของประชาชน ได้ตกเป็นข่าวคราวอยู่หลายครั้ง ในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลดี เนื่องจากเป็นการยกระดับความสำคัญของการรักษาความลับส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ ที่นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น การที่ประเด็นต่างๆ ได้ถูกนำมาถกเถียงมากขึ้น อาจนำไปสู่จุดสมดุลสำหรับการคุ้มครองทางกฎหมาย ที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย

Published in Krungthepturakij on August 20, 2013