HD Video Streaming ยุคใหม่ของ Killer App บน 100 Mbps

Killer Application เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ในทุกครั้งที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี จาก Narrowband มาเป็น Broadband และมาเป็น Ultra Hi-Speed Broadband ที่ 100 Mbps ซึ่งเริ่มให้บริการในประเทศไทย Internet เป็นบริการการเชื่อมต่อ (ท่อ) สิ่งที่บริโภคจริงๆ กลับเป็น Application (ที่อยู่ในท่อ) ความคุ้มค่าของการยกระดับด้วยความเร็วที่สูงขึ้น กลับเป็นการเข้าถึง Application ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ Killer Application คือ Application ที่ดีเยี่ยม จนผู้บริโภคส่วนใหญ่ พร้อมกัน Upgrade จาก Narrowband มาเป็น Broadband และมาเป็น Ultra Hi-Speed Broadband จนเกิดปรากฏการณ์ระดับอุตสาหกรรม และประเทศในที่สุด Challenge ที่สำคัญ สำหรับนักการตลาด ไม่ว่าจะในฝั่งของผู้ให้บริการ Internet เอง หรือผู้ให้บริการ Application คือการค้นหา และให้บริการ Killer Application จนเป็นปรากฏการณ์ ดังที่ได้กล่าวมา

Napster เป็น Killer Application ตัวแรก ในยุคเริ่มต้นของการให้บริการ Broadband ราว 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการเข้าถึง Content ประเภทเพลง และเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การซื้อขายเพลงผ่าน Internet ในรูปแบบของ iTunes Store ฯลฯ Narrowband ใช้เวลา เกือบ 1 ชั่วโมงในการ Download แต่ละเพลง ในขณะที่ Broadband ใช้เวลา 3-5 นาทีในการ Download พฤติกรรมของผู้บริโภคในสมัยนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการบริโภคเพลงอย่างเป็นหลักพัน จึงเป็นแรงจูงใจให้ Upgrade เป็น Broadband อย่างเป็นปรากฏการณ์

แม้จะมีจุดเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง รูปแบบของ Napster ได้พัฒนาเป็นระบบที่ถูกกฎหมายเช่น iTunes Store ฯลฯ ที่ประสบความสำเร็จ และกลายเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของการเข้าถึงเพลงโดยผู้บริโภค ซึ่งมี Marketshare ที่สูงกว่ารูปแบบเดิม คือการซื่้อขาย CD เพลง อย่างท่วมท้น แม้กระทั่งในประเทศไทย Grammy, RS ฯลฯ ก็ได้นำรูปแบบนี้มาให้บริการจนประสบความสำเร็จ

ปัจจุบัน เป็นเวลาของ Ultra Hi-Speed Broadband ได้เริ่มมี Candidate ที่สำคัญ กล่าวคือ HD Video Streaming สำหรับการเป็น Killer Application ที่จะเชื้อเชิญให้ผู้บริโภค Upgrade จาก Broadband มาเป็น Ultra Hi-Speed Broadband บริการ HD Video Streaming คือการที่ผู้บริโภคสามารถเลือกชม HD Video ที่คุณภาพ 720p, 1080p ฯลฯ ได้อย่างทันทีทันใด และไม่ต้องคอยการ Download เพื่อเก็บไว้ดูทีหลัง

การเข้าถึง HD Video Streaming จำเป็นต้องใช้ Ultra Hi-Speed Broadband ที่ 100 Mbps สำหรับภาพยนตร์ HD 2 ชั่วโมง ซึ่งมีข้อมูลราว 16 GB หากใช้ Broadband ที่ 8 Mbps จะใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมงในการ Download จึงไม่สามารถเป็นการ Streaming แบบดูได้ทันทีทันใด แต่หากเป็น Ultra Hi-Speed Broadband ที่ 100 Mbps จะใช้เวลาเพียง 24 นาทีในการ Download ซึ่งรวดเร็วกว่าการแสดงผลของภาพยนตร์ จึงสามารถเป็นรูปแบบ Streaming ได้

ในสหรัฐได้เริ่มมีให้บริการ โดย Amazon, Netflix, Hulu, iTunes Store ฯลฯ โดยเฉพาะ Amazon และ iTunes Store มีภาพยนตร์ให้เลือก 32,000 และ 12,000 เรื่องตามลำดับ ทั้งนี้ ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็น HD Video และ Streaming แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแข่งขันที่จะสะเทือนทั้งวงการ Cable และ Internet อย่างไม่แพ้กัน

สำหรับประเทศไทยแล้ว เป็นเพียงเงื่อนไขของเวลา จนกว่าจะมีบริการรูปแบบนี้ อย่างไรก็ดี Challenge ไม่ได้มีแต่ความสามารถทางเทคโนโลยี ซึ่งต้องลงทุน Cloud Computing Center อย่างมหาศาล แต่ยังมีกรณีลิขสิทธิ์ของ Content ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งยังต้องอาศัยการปรับปรุงพัฒนา

100 Mbps เป็นโอกาสที่สำคัญ สำหรับผู้บริโภคที่จะได้มีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จากนวัตกรรม Killer App ที่จะเกิดขึ้น และยังเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับนักพัฒนา Application ในประเทศ ที่จะได้บุกเบิกตลาด ที่จะมีขึ้นจาก Ultra Hi-Speed Broadband โดย HD Video Streaming เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ที่มีความเป็นไปได้สูง แต่โอกาสสำหรับ Killer App อื่นๆ ที่ยังคาดไม่ถึง กลับเป็นเรื่องดีของนวัตกรรม

Published in Transport Journal in March 2011