ซื้อขายหุ้นอย่างเป็นระบบ สร้างรายได้ด้วยคอมพิวเตอร์

จากบทความก่อนหน้านี้ ที่ได้กล่าวถึง การเอาชนะตลาดหุ้นด้วยบิ๊กดาต้า ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาที่ไกลเกินเอื้อม สำหรับนักลงทุนโดยทั่วไป แต่บทความนี้ เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีในสถานการณ์ปัจจุบัน เพียงแต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ประกอบกับความเข้าใจในหลักวิชาสถิติ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องหนึ่ง ที่สามารถเปิดทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืน เพื่อคำนวณกลยุทธ์ สร้างระบบที่สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการ "ซื้อขายหุ้น"

การซื้อขายหุ้นอย่างเป็นระบบ (System Trading) คือการอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำก่อนออกคำสั่งซื้อขายหุ้น ประกอบไปด้วย คำแนะนำให้ซื้อ คำแนะนำให้ขาย ราคาและปริมาณของหุ้นที่ควรจะซื้อหรือขาย กระทั่งการจัดสรรปริมาณของหุ้นต่างๆ ในพอร์ตโฟลิโอ สำหรับตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐ และ ยุโรป System Trading สามารถถูกพัฒนาต่อเป็นการซื้อขายหุ้นอย่างอัตโนมัติ (Algorithm Trading)

System Trading สำหรับนักลงทุนโดยทั่วไป มักเป็นการคำนวณด้วยหลักวิชาการของสถิติ เพื่อค้นหาระบบหรือสูตร ที่สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่เป็นการประมวลหลักกลยุทธ์ ที่ถูกประยุกต์ขึ้นจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ Technical Analysis โดยมีเครื่องมือต่างๆ ที่รวมถึง Moving Average, Stochastic, Oscillators, Relative Strength, Bollinger Bands ฯลฯ

สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ การใช้ Technical Analysis มักอาศัยดุลพินิจของมนุษย์ ในการวิเคราะห์กราฟของเครื่องมือทางเทคนิคดังกล่าว แต่สำหรับ System Trading กลับเป็นการอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการประยุกต์เครื่องมือทางเทคนิค ให้เกิดเป็นหลักกลยุทธ์ ให้คำแนะนำก่อนออกคำสั่งซื้อขายหุ้น โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์

ข้อได้เปรียบของ System Trading คือ การที่คอมพิวเตอร์ สามารถคำนวณ เพื่อพิสูจน์หลักกลยุทธ์ซื้อขายหุ้น ที่สามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอ โดยสามารถตรวจสอบย้อนหลัง หรือ Backtesting กับข้อมูลราคาย้อนหลังของหุ้น ที่เคยมีมาตั้งแต่การเข้าตลาดเป็นครั้งแรก หรือ IPO และสามารถหาค่าเหมาะสมที่สุด หรือ Optimization สำหรับตัวแปรต่างๆ ของเครื่องมือในเชิงเทคนิค

ผลลัพธ์ที่ได้ของ System Trading คือ กลยุทธ์ในการซื้อขายหุ้นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งข้อมูลในเชิงสถิติของแต่ละกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์ที่อาศัย Moving Average และ Stochastic ด้วยตัวแปรที่ถูก Optimize มาแล้ว สามารถทำให้เกิดผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ขั้นต่ำ 15% หากใช้กับหุ้นในกลุ่มพลังงาน โดยทำ Backtesting กับข้อมูลย้อนหลัง 30 ปี

การคำนวณดังกล่าว อาจต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืน เพราะการหากลยุทธ์ที่ดีที่สุด สำหรับ หุ้นแต่ละตัว อาจต้องพิสูจน์ นับร้อยนับพันกลยุทธ์ ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ ยังมีค่าของตัวแปรอีกนับหมื่นนับแสนที่ต้องถูก Optimize จึงสามารถเกิดเป็นการระเบิดในเชิงการจัด หรือ Combinatorial Explosion และโจทย์ดังกล่าว ยังสามารถถูกขยายความเข้าสู่การจัดสรรปริมาณของหุ้นต่างๆ ในพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งอาจจำเป็นต้องคำนวณกับหุ้นทุกตัวในตลาด

แต่การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสามารถคำนวณได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ในรูปแบบที่ไม่สามารถกระทำได้อย่างมีความแม่นยำ หากยังคงต้องอาศัยดุลย์พินิจของมนุษย์

นอกเหนือจากนี้ System Trading ยังเป็นการซื้อขายหุ้นอย่างเป็นระบบ ที่ให้ความสำคัญกับหลักวิชาการของสถิติ เหนือดุลย์พินิจของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนและนักลงทุนมีโอกาสที่จะได้กำไรหรือขาดทุน

การประสบความสำเร็จด้วย System Trading ไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับนักลงทุนโดยทั่วไป เพราะต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ประกอบกับความเข้าใจในหลักวิชาการของสถิติ กลยุทธ์ในการซื้อขายหุ้น ที่สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ย่อมต้องเป็นสูตรลับ ที่ถูกค้นพบโดยแต่ละบุคคล และไม่สามารถเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่หาซื้อได้โดยทั่วไป

นักลงทุนที่จะใช้ System Trading อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเอง จึงสามารถคำนวณหลักกลยุทธ์ต่างๆ ได้ การค้นหาความรู้ความสามารถดังกล่าว ยังเป็นข้อจำกัด สำหรับ System Trading ในไทย แต่กลับเป็นข้อได้เปรียบ สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่ดำเนินการได้โดยปราศจากคู่แข่ง

ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบไอทีทั่วไป ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ และโมบายแอพ แต่ผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ที่จะเชื่อมต่อกับแวดวงการเงิน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหุ้น ภายใต้หลักวิชาการของสถิติ เป็นสิ่งที่หาได้อยากเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งเป็นความสามารถเฉพาะตัว

อย่างไรก็ตามความรู้ความสามารถดังกล่าว เป็นสิ่งที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้เอง หากมีความเพียรพยายามและเวลาเพียงพอ

Published in Krungthepturakij on April 15, 2014