ไทยเกือบช้าที่สุดในอาเซียน

จากแก่นวิชาแห่งฟิสิกส์ คงไม่มีปรัชญาใดที่จะเลิศล้ำไปกว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่และเวลา การสื่อสารที่เร็วเท่าแสง ด้วยเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล ได้พังทลายกำแพงแห่งระยะทาง และก่อให้เกิดธุรกิจไร้พรมแดนที่ถูกพัฒนาไปอย่างควบคู่กับธุรกิจในยุคดิจิทัล

เทคโนโลยี ทำให้บุคคลจากต่างสถานที่ ไม่ว่าจะห่างไกลกันเพียงใด กลับสามารถติดต่อ สื่อสาร หรือกระทั่งประกอบธุรกิจ เสมือนหนึ่งอยู่ในสถานที่เดียวกัน

แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีเทคโนโลยีใด ที่สามารถพังทลายกำแพงแห่งกาลเวลาได้ หากแม้นจะใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ที่มีความเลิศล้ำที่สุด การติดต่อ สื่อสาร หรือกระทั่งประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ยังคงเป็นทาสของเวลา แม้ในอนาคตอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีใด ที่สามารถพังทลายกำแพงแห่งเวลาได้อีกเช่นกัน

Read More

เศรษฐกิจดิจิทัลกับบริบทระหว่างประเทศ

"หากประเทศไทย จะพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ทางที่ดีแล้ว ต้องขยายการเชื่อมต่อไปยังสิงคโปร์ เพราะสำหรับประเทศไทย สิงคโปร์เป็นประตูทางออกสู่โลกภายนอก ทุกคนในอุตสาหกรรมย่อมรู้เรื่องนี้ดี" นี่เป็นคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญชาวสิงคโปร์รายหนึ่ง ที่ผู้เขียนมีโอกาสได้สนทนาด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญไม่แพ้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มอาเซียน

นับจากยุคแรกของอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคในอาเซียนรวมถึงประเทศไทย ได้มีการบริโภคข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐ ด้วยสัดส่วนที่สูงกว่าเว็บไซต์ในประเทศหลายเท่าตัว ทั้งนี้ เว็บไซต์ที่ชาวอาเซียนเข้าถึงมากที่สุด ย่อมต้องหนีไม่พ้น Google, YouTube และ Facebook ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสหรัฐ

Read More