DOCSIS 3.0 Ultra Hi-Speed Internet 100 Mbps

หลายเดือนที่ผ่านมา สื่อได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีไร้สายที่เรียกว่า 3G ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา Digital Divide และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึง Internet แต่ที่สำคัญไม่แพ้กัน แม้จะไม่ได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งอย่างเช่น 3G กลับเป็นเทคโนโลยีใช้สายความเร็วสูงที่เรียกว่า Ultra Hi-Speed Internet ซึ่งให้ความเร็วได้ถึง 100 Mbps และจะเริ่มมีให้บริการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยบริษัททรู โดยจะเป็นการปูพรมในกรุงเทพและปริมณฑล และ 6 หัวเมืองใหญ่ของประเทศ ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีไร้สายคือการเข้าถึงพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล และเปิดโอกาศให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึง Internet เทคโนโลยีที่แพร่หลายที่สุดคือ HSPA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 3G และให้ความเร็วได้ถึง 14 Mbps ซึ่งถือเป็นความเร็วระดับพื้นฐานของบรอดแบนด์ แต่การที่จะได้ความเร็วที่สูงกว่านั้นเพื่อการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วในการนำส่งข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น High Definition Video, เกมส์, โซเชียลมีเดีย ฯลฯ และจะก้าวสู่ระดับของ Ultra Hi-Speed นั้น ยังจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใช้สาย ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีใช้สายและไร้สายจะเป็นองค์ประกอบที่เสริมซึ่งกันและกัน

DOCSIS 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specification 3.0) คือการนำส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวี ซึ่งให้ความเร็วได้สูงกว่าการนำส่งผ่านสายโทรศัพท์ (ADSL) ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถมีโอกาสใช้งาน Hi-Speed Internet ที่ 100 Mbps

ความเร็ว 100 Mbps คือจุดเริ่มต้นของการหลอมรวมสื่อ (Convergence) อย่างแท้จริง ที่สามารถให้บริการ High Definition Video, เกมส์, โซเชียลมีเดีย และบริการอื่นๆ ที่ไม่สามารถให้บริการได้ หรือจะด้อยคุณภาพหากใช้ความเร็วที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะในกรณีของ High Definition Video จะมีบริการรูปแบบใหม่คุณภาพสูง ที่ประสมประสานความเป็น Interactive และ On-Demand กับวีดีโอคุณภาพสูง เช่นในตัวอย่างของ Apple TV, Google TV, Netflix, Amazon Instant Video ฯลฯ ที่จะมาทดแทนการเข้าชมวีดีโอในรูปแบบเดิมของ Cable TV หรือ Sattelite TV ในอีกไม่นานข้างหน้า

ถึงแม้ 100 Mbps อาจจะรวดเร็วอย่างยิ่งยวดเมื่อเทียบกับมาตรฐานของ Internet ในประเทศไทย แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี ฯลฯ ได้เริ่มให้บริการ Gigabit Internet ที่ความเร็วถึง 1,000 Mbps ที่เร็วกว่า DOCSIS 3.0 อีก 10 เท่า และยังสามารถให้บริการด้วยราคาที่เข้าถึงได้โดยประชาชนส่วนใหญ่ แต่นั่นคือความมี Luxury ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมี Internet อย่างใช้สาย และไร้สายที่ให้บริการอย่างทั่วถึง ประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานของความเจริญที่แตกต่างกัน และต้องเริ่มพัฒนาจากฐานของความเป็นไปได้ก่อน

DOCSIS 3.0 ไม่ได้หมายถึงความต้องการ 3G ที่ลดน้อยลงไป เพราะเทคโนโลยีไร้สายยังมีข้อได้เปรียบสำหรับการเข้าถึงพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล และ Digital Divide ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศที่ยังต้องอาศัยการให้บริการ 3G อย่างจริงจังและทั่วประเทศ จึงจะแก้ปัญหานี้ได้ ในทางกลับกันการให้บริการนำส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงยังเป็นข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีใช้สาย ที่ให้ความเร็วได้สูงกว่าดังเช่นกรณีของ 100 Mbps และ 1,000 Mbps

อย่างไรก็ดี Internet ความเร็วสูง เช่น 100 Mbps ของ Ultra Hi-Speed Internet เป็นโอกาสของธุรกิจ Content ของไทย ที่จะพัฒนา Content และบริการรูปแบบใหม่ ที่ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากความเร็วที่สูงขึ้นเพื่อก้าวทันพัฒนาการณ์ของธุรกิจในประเทศอื่นๆ

Ultra Hi-Speed Internet เป็นข่าวดีของประเทศ และเป็นก้าวใหม่ของวงการณ์ Internet ไทย ที่เทียบได้กับการพัฒนาจาก Narrowband ที่ 56 Kbps มาเป็น ADSL Broadband เมื่อราว 10 ปีก่อน และเป็นโอกาสสำคัญที่อาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปโฉมของการใช้งาน Internet ของประเทศอีกครั้งหนึ่ง

Published in Transport Journal in March 2011